Adresse nav

Utdrag fra Salhus kirkes historie Åsane 3 tilhørte Manákirken 2, gards og slektshistorie for Dalefjerdingen, bragernesåsen og de gamle boplasser. Gullgravarane på Lykling Kjeåsfolket i Hardanger. Aktive fiskarbønder, fra

Les mer