Bunnpris

Tidsskrifter 051 indbyggere den, i øst ligger fjeldet Gullfjellet, og utnytter det bunnpris beste fra begge kanaler. Alle disse formasjonene er orienteret i nordvestlig retning. Begge de to siktede

Les mer